דמות לחיקוי ולהערצה

מכתב שמאיר קיבל מאלון שדות בעקבות המכתב מבנו גל:

מחמאות אפשר לקבל ממורים, מחמאות כיף לקבל מאחים

מחמאות נפלא לקבל מחברים ומחמאות נהדר לקבל מהורים

אך אין אין אין כמו לקבל מחמאות מילדים!!! ילדים הם ישירים וישרים

ילדים הם אמיתיים ומרגשים. ילדים הם כל אשר עיצבנו,

ילדים זה הפרי שהבשיל בעקבות הפרח שפרח, בעקבות הליבלוב

והכל התחיל בזריעה, בטיפוח, בהשקעה ובאהבה.

מאיר, אני מבין לליבו של גל – כיף לו שהוא בחר בך לאב

אתה גם בעיניי דמות לחיקוי ולהערצה ונאמנותך היא שם דבר.

אוהב ומעריץ,
אלון שדות

Share
This entry was posted in Hebrew and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*