Tag Archives: Philosophy

משנה את הסביבה לטובה בחמש יבשות

מכתב שמאיר קיבל מירון שפירו בעקבות המכתב מבנו גל: אני למדתי מהמורה הגדול ביותר LRH  שעם תפוקה אין להתווכח. בכל מקום שאני מביט אני רואה את ידו הקלילה של מאיר בסביבה, משפר אותה לטובה. ביום שישי בבוקר נכנסתי לארגון בקייפ … Continue reading

Posted in Hebrew | Tagged , , | Leave a comment